Sacha Romanovitch

CEO – Fair4All Finance

Sacha yw Prif Swyddog Gweithredol Fair4All Finance, sydd wedi'i sefydlu i gynyddu lles ariannol pobl mewn amgylchiadau bregus trwy fynediad at gynhyrchion a gwasanaethau ariannol teg, fforddiadwy ac addas. Mae Sacha yn aelod o'r Levelling Up Advisory Council lle mae'n rhoi cyngor i'r llywodraeth ar ddatblygu polisi i gyflawni'r agenda ‘Levelling Up’; mae hi hefyd yn arwain gweithgor Seilwaith Cymdeithasol y Cyngor.  Mae hi'n gyfarwyddwr anweithredol Leapfrog Investments.

Daeth yn Brif Swyddog Gweithredol benywaidd cyntaf cwmni cyfrifeg byd-eang mawr pan gymerodd hi arweinyddiaeth Grant Thornton yn y DU. Trwy ganolbwyntio ar strategaeth pwrpasol dan arweiniad tyfodd y cwmni i dros £500 miliwn o incwm gyda thros 5,000 o weithwyr yn y DU. Roedd hi hefyd yn aelod o fwrdd byd-eang Grant Thornton gyda goruchwyliaeth llywodraethu o aelod-gwmnïau mewn 140 o wledydd yn cyflogi dros 50,000 ledled y byd.

Mae Sacha hefyd yn hyfforddwr ardystiedig ac ymarferydd NLP ac mae wedi gweithio gyda llawer o dimau arweinyddiaeth ar drawsnewid arweinyddiaeth a diwylliant i sicrhau canlyniadau cynaliadwy hirdymor. Mae ganddi radd mewn Cemeg o Brifysgol Rhydychen.