Alex Heath

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mae Alex yn arloeswr digidol, ar ôl treulio ei yrfa gynnar yn adeiladu rhwydwaith cyfathrebu cebl cyntaf y DU gyda Virgin Media a'i borth buddsoddi ar-lein cyntaf fel Prif Swyddog Gweithredol buddsoddwr rhyngweithiol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi sefydlu CrowdRating, gwasanaeth sgrinio ar gyfer buddsoddwyr cyllid torfol ecwiti, ac mae'n Gadeirydd Designate of Fairer Finance, mae’n ddarparwr annibynnol graddfeydd cynnyrch a phrofiad cwsmeriaid ar gyllid defnyddwyr a chynhyrchion yswiriant. Mae hefyd yn Gadeirydd Artfinder, prif farchnad ar-lein y DU ar gyfer celf fforddiadwy.

Cafodd Alex ei addysg ym Mhrifysgol St Andrews ac UC Berkeley, ac mae ganddo MBA o Ysgol Fusnes Harvard. Mae Alex yn briod gyda dau o blant yn eu harddegau ac yn byw yng Ngwlad yr Haf.