Lles ariannol yn y gweithle

Mewnosod ein cynnwys ar gyfer gweithwyr a chwsmeriaid

Syndicateiddio ein canllawiau, offer a chyfrifianellau

Enghraifft gwefan MumsNet o gynnwys syndicâd

Helpwch eich gweithwyr a’ch cwsmeriaid yn uniongyrchol trwy ymgorffori ein hadnoddau yn eich mewnrwyd neu’ch gwefan allanol.

Mae ein cynnwys sydd wedi’i syndiceiddio yn ddidal ac yn helpu pobl â digwyddiadau bywyd, o gael babi i ddadansoddiadau perthynas a phrofedigaethau. Ar ben darparu gwybodaeth, mae yna declynnau cyflym i gyfrifo pensiynau yn dilyn cofrestriad awtomatig, a deall treth ac yswiriant gwladol, slipiau cyflog, statws credyd, opsiynau cynilo, cyllid ceir, fforddiadwyedd morgais a threth stamp. Hefyd, ein Cynlluniwr Cyllideb poblogaidd a’n Lleolwr Cyngor Dyled hanfodol.

Mae’r adnoddau hyn hefyd ar gael yn Gymraeg.

Mewnosod ein fideos

Defnyddiwch ein fideos i ennyn diddordeb eich tîm a’ch cwsmeriaid ar bynciau allweddol fel arian ac iechyd meddwl, cyllidebu a sut i osgoi sgamiau.

 

Porwch sianel YouTube y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cysylltwch â Rhian Hughes

Mae gan Rhian dros 18 mlynedd o brofiad o weithio o fewn yr agenda cynhwysiant ariannol a mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.
Cysylltwch â Rhian Hughes i gael cefnogaeth am ddim a ffyrdd ymarferol i’ch helpu chi i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad
.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo