Hyfforddiant, dysgu a chymwysterau

Yn union fel meysydd eraill o'ch rôl, wrth roi arweiniad arian mae yna hefyd ofyniad am ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Mae datblygiad parhaus yn hanfodol

Dylai unrhyw un sy'n cael sgyrsiau arian gyda'u cwsmeriaid gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth, codau ymarfer a chanllawiau, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau mewnol.

Mae cynnal y sgiliau meddal sydd eu hangen wrth roi arweiniad, fel sgiliau cyfathrebu, hefyd yn allweddol.

Efallai y byddwch hefyd am roi arweiniad arian ehangach neu fwy arbenigol yn unol â'r meysydd technegol a'r haenau a nodir yn y Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian. Yn syml, dewiswch y meysydd sy'n berthnasol i'ch rôl – ychydig o bobl sy'n ymdrin â phob agwedd. 

Ffyrdd o ddatblygu eich arweiniad arian

Ymunwch â'r digwyddiadau dysgu am ddim, gweminarau ymarferwyr a mwy

Byddwch yn dysgu gan eraill sy'n rhoi arweiniad arian fel rhan o'u rôl, yn clywed gan arbenigwyr, yn rhannu mewnwelediadau cyfreithiadwy ac yn datrys heriau gyda'ch gilydd. Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ar-lein, a gallwch chi fynd i’r afael â nhw bryd bynnag sy'n gyfleus i chi.

Ewch i  Hwb Cymunedol Arweinwyr Arian Yn agor mewn ffenestr newydd 

Gweld a all eich sefydliad ddod yn bartner rhaglen Arweinwyr Arian

Gall ein partneriaid rhaglen gael mynediad at fodiwlau e-ddysgu am ddim.

Mae'r holl fodiwlau wedi'u mapio i'r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gyda chymwysterau cymeradwy City & Guilds ar gyfer cydnabyddiaeth broffesiynol.

Ewch i'r dudalen partneriaid rhaglen Arweinwyr Arian.

Defnyddio'r rhestr ar gyfer hyfforddiant a chymwysterau a gynigir gan ddarparwyr eraill

Mae'r rhain yn seiliedig ar barthau technegol y Fframwaith Cymhwysedd Arweinwyr Arian.

Darllenwch y nodiadau defnyddiol hyn yn gyntaf:

Dyma'r rhestrau:

  • Wedi'i grwpio o amgylch meysydd technegol y Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian (yn seiliedig ar ymarfer mapio a gynhaliwyd gyntaf yn 2019).
  • Wedi'i fwriadu fel man cychwyn ac nid ydynt yn gynhwysfawr o bell ffordd.
  • Darperir ar gyfer eich gwybodaeth ac ni ddylid dehongli fel cymeradwyaeth neu gadarnhad o’r deunyddiau.

Cyn cofrestru, gwiriwch gymwysterau unrhyw sefydliad nad ydych chi'n gyfarwydd ag ef.

Pethau i'w hystyried:

  • A allwch gael unrhyw argymhellion gan eich rhwydwaith?
  • A fyddwch yn derbyn achrediad proffesiynol neu gydnabyddedig?
  • A allech drafod gostyngiadau trwy grwpio gydag ymarferwyr eraill?

Rhowch wybod i ni am unrhyw hyfforddiant neu gymwysterau rydych yn eu defnyddio a allai helpu eraill i roi arweiniad ariannol.

Rhannu adnoddau drwy’r ffurflen honYn agor mewn ffenestr newydd