Adolygwch sut rydych chi’n teimlo am eich arweiniad arian

Nawr rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd, rhowch gynnig ar y gwiriwr hyder hwn. Bydd yn eich helpu i adnabod eich cryfderau wrth roi arweiniad arian ac ardaloedd i ganolbwyntio arnynt. Bydd eich tudalen canlyniadau yn cynnwys dolenni i awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.

 

Os ydych yn rheoli tîm, gallwch hefyd defnyddio’r gwiriwr hyder hwn ar gyfer adolygiadau mewnol. 

Defnyddio’r gwiriwr hyder hwn

Mae’r adolygiad hwn yn seiliedig ar sylfeini’r Fframwaith Cymhwysedd, y sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen wrth gael sgyrsiau arian gyda chwsmeriaid.

  • Byddwch yn onest wrth ddewis eich atebion.
  • Mae’r canlyniadau ar gyfer chi yn unig, oni bai eich bod am rannu gyda’ch rheolwr i ofyn am hyfforddiant neu gefnogaeth.
  • Rhowch tua 15 munud iddi.
  • Neilltuwch yr amser hwn – ni allwch gadw eich cynnydd a dychwelyd yn hwyrach i gwblhau eich adolygiad.

Camau nesaf

Heb archwilio'r fframwaith eto?
Dechreuwch arni

Yn gyfarwydd gyda'r fframwaith?
Rydych yn barod i ddechrau eich gwiriad hyder