Gwybodaeth gyhoeddus

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus gael cynllun cyhoeddi. Mae ein cynllun cyhoeddi yn nodi'r wybodaeth y mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn ei hargymell y dylai fod ar gael fel mater o drefn.

Beth rydym yn ei wneud a phwy ydym

Ynglŷn â'n bwrdd

Gwybodaeth gorfforaethol

Gwybodaeth am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Adroddiadau a gwybodaeth am gyfrifon

Mae ein hadroddiadau archwilio ariannol a'n polisi treuliau staff ar gael ar gais gan contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Rydym yn prosesu ceisiadau am wybodaeth os ydynt yn is na'n terfyn statudol o £450.

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Rhestrau a chofrestrau