Os ydych fyth yn cael sgyrsiau arian gyda’ch cwsmeriaid, bydd ein rhaglen am ddim yn eich helpu chi i helpu eraill.

Mae partneriaid rhaglen yn cynnwys:

Cymryd eich help ymhellach gydag Arweinwyr Arian

Pan fydd pobl yn estyn allan am help, rhoddir arweiniad arian yn aml ochr yn ochr â chefnogaeth ehangach. Mae'r rhaglen hunanddatblygiad hon yn helpu sefydliadau neu unigolion i siarad yn hyderus am arian gyda'u cwsmeriaid a rhoi arweiniad diogel, effeithiol. Wedi’i gefnogi gan y llywodraeth, wedi’i brofi i weithio ac ar gael ledled y DU. Mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan.

Ni allwch ddatrys popeth

 
Mewn gwirionedd, mae'n hanfodol gwybod eich ffiniau wrth roi arweiniad arian. Dyna'r ffordd orau i helpu'ch cwsmeriaid, wrth ofalu amdanoch chi'ch hun hefyd.
 
Gwyliwch y fideo hwn, felly rydych yn glir am y gwahaniaeth rhwng arweiniad arian a chyngor ariannol. Dylid bob amser gadael cyngor i weithwyr proffesiynol rheoledig.

 
Darllenwch fwy am ffiniau wrth roi arweiniad arian

Cychwyn arni gyda’r fframwaith defnyddiol hwn

Teimlwch yn hyderus wrth siarad am arian. Defnyddiwch y Fframwaith Cymhwysedd hwn yn gyntaf i ddeall y sgiliau, rhinweddau a gwybodaeth sydd ei angen i ddarparu arweiniad arian yn dda. Wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr, mae nawr yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o ymarferwyr ledled y DU.

Cychwyn arni nawr Yn agor mewn ffenestr newydd

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ary gweill

Byddwch yn rhan o'n cymuned gefnogol. Mae gennych wahoddiad agored i ymuno â'r gymuned ymarferwyr arweiniad arian ar unrhyw adeg. Rhannwch heriau. Dysgwch gyda'ch gilydd. Clywch gan arbenigwyr a mwy.

Cymru

10 Hydref, 09.30 – 12.30

Siarad â phobl am arian

Sesiynau ar-lein ar gyfer ymarferwyr sy’n cefnogi cleientiaid gyda biliau’r cartref. Cymerwch archwiliad dwfn i sut i ddeall bil ynni tebygol, gan eich grymuso i helpu eich defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rheolaeth o’u hynni.

Cofrestrwch ar EventbriteYn agor mewn ffenestr newydd

Cymru

28 Tach, 10.00 – 13.00

Dangos: Cefnogi Pobl Hŷn

Sesiwn ar-lein ar gyfer ymarferwyr sy’n cefnogi cleientiaid gyda budd-daliadau lles. Dysgwch sut i helpu’r rhai sy’n cael trafferth â’r pwysau ariannol sy’n ymwneud â chefnogi pobl hŷn.

Cofrestrwch ar EventbriteYn agor mewn ffenestr newydd