Menyw yn dylunio gyda phlentyn

Strategaeth y DU am Les Ariannol

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi bod yn gwrando ar ein rhanddeiliaid a datblygu Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol newydd, sydd wedi’i gynllunio i yrru newid yn gyflym a symud y deialau ar gyllid personol.

Beth yw Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol

Mae Strategaeth y DU yn fframwaith deng mlynedd a fydd yn helpu i gwrdd â’r weledigaeth o bawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau. 

Bydd MaPS yn chwarae rhan allweddol i gwrdd â’r weledigaeth yma, drwy gefnogi a gweithio gyda ystod eang o sefydliadau eraill a drwy gyflwyno gwasanaethau ble fo’n addas.

Themâu allweddol o fewn y Strategaeth

Mae'r strategaeth yn nodi nifer fach o themâu mawr i ymgysylltu ac ysgogi nifer fawr o randdeiliaid. Mae'n canolbwyntio ar nodau mesuredig sy'n anelu at ddod â buddion i unigolion, eu cymunedau a'r gymdeithas ehangach. Y nodau yr ydym am eu gweld wedi'u cyflawni erbyn 2030 yw:

 • 2 filiwn yn fwy o blant a phobl ifanc yn cael addysg ariannol ystyrlon
 • 2 filiwn yn fwy o bobl o oedran gweithio ‘mewn trafferth’ neu’n cael ei ‘gwasgu’ yn cynilo’n rheolaidd
 • 2 filiwn yn llai o bobl yn defnyddio credyd ar gyfer bwyd a biliau
 • 2 filiwn yn fwy o bobl yn cael mynediad i gyngor ar ddyledion
 • 5 miliwn yn fwy o bobl yn deall digon i gynllunio ar gyfer, ac mewn, bywyd diweddarach.

Sut i gymryd rhan

Bydd y strategaeth dim ond trwy gydweithredu a phartneriaeth â sefydliadau ar draws y Llywodraeth, y trydydd sector, addysgwyr, defnyddwyr, gwasanaethau ariannol, cyflogwyr ac eraill y bydd y strategaeth yn cyflawni ei gweledigaeth uchelgeisiol. Os ydych yn rhan o un o’r sectorau hyn – neu os ydych am wella lles ariannol unigolion, cymunedau, busnes a’r economi – lawrlwythwch y strategaeth a darganfyddwch sut y gallwch gymryd rhan.

Darparu nodau lles ariannol ledled y DU

Ers lansio’r strategaeth yn 2020, mae MaPS wedi gweithio gyda channoedd o bartneriaid o bob rhan o’r llywodraeth, diwydiant a’r trydydd sector i gydlynu cynlluniau cyflawni ar gyfer pob un o wledydd y DU.

Mae’r cynlluniau’n gwneud argymhellion ymarferol ar sut y gall sefydliadau ledled y wlad gyflwyno mentrau sy’n helpu pobl i wneud y gorau o’u harian nawr ac yn y dyfodol. Maent yn ystyried effaith pandemig Covid-19 ar gyllid pobl, a sut y gallwn gydweithio i gyflawni newid hirdymor a pharhaol o ran sut mae pobl yn rheoli eu harian.

Mae’r cynlluniau ar eich cyfer chi os:

 • oes gennych diddordeb mewn ysgogi newidiadau cadarnhaol i gyllid personol pobl
 • rydych yn darparu rhaglenni, gwasanaethau, neu gefnogi cwsmeriaid gyda’u harian, neu
 • rydych am ddysgu mwy am sut y gall eich sefydliad chwarae ei ran i sicrhau canlyniadau lles ariannol cryfach i bobl ledled y DU.

Sut y ffurfiwyd y Strategaeth

Gwnaethom gynnal cyfnod gwrando am dri mis, gan ennyn diddordeb dros 1,000 o randdeiliaid mewn lleoliadau ledled y DU ar yr hyn yr hoffent ein gweld yn canolbwyntio arno. Helpodd yr adborth hwn i lunio'r strategaeth.

Darllenwch grynodeb o'r trafodaethau yn ein Hadroddiad Cyfnod GwrandoYn agor mewn ffenestr newydd (PDF, 488K)

Grwpiau her

Er mwyn cwrdd â'r nodau a nodwyd yn strategaeth y DU ar gyfer lles ariannol, daeth y gwasanaeth arian a phensiynau â grwpiau traws-sector o arbenigwyr ymroddedig ynghyd i helpu i osod cerrig milltir ar gyfer y daith ddeng mlynedd tuag at well lles ariannol. Buont yn gweithio am gyfnod o chwe mis i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau ariannol strategol allweddol ar gyfer y DU, lluniodd rai cynigion beiddgar a helpu i greu cynlluniau i'w gweld yn rhoi ar waith.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am aelodau pob grŵp her isod.

Cadeirydd: Ndidi Okezie OBE, UK Youth

 • Carol Fitzsimons, Young Enterprise NI
 • Carol Knight, TISA
 • Chris Pond, Financial Inclusion Commission
 • Guy Rigden, MyBnk
 • Jonathan Baggaley, PSHE Association
 • Judith Cruickshank, RBS
 • Judy Shaw, NAHT
 • Louise Macdonald OBE, Young Scot
 • Russell Winnard, Young Enterprise
 • Saeed Atcha MBE, Youth Leads UK / Social Mobility Commissioner
 • Sally Hunt, Welsh Government
 • Thishani Nadesan, Cleo AI.

Cyd-cydeirydd: Eric Leenders, UK Finance and Sarah Porretta, Money and Pensions Service

 • Caroline Edwards, RBS
 • Elisa Moscolin, Santander
 • Gareth McNab, Nationwide
 • Kirstie Mackey, Barclays
 • Mike Oliver, HSBC
 • Rachel Vann, Lloyds Banking Group.

Cadeirydd: Marlene Shiels OBE, Capital Credit Union

 • Brian Morris, Building Societies Association
 • Carmel Morris, Irish League of Credit Unions
 • Chris Smyth, Leeds Credit Union
 • Frances McCann, Scotwest Credit Union
 • Ian Ackerley, NS&I
 • James Harper, Principality BS
 • Marloes Nicolls, Finance Innovation Lab
 • Pardeep Duggal, Lowell
 • Peter Brooks, Barclays
 • Rosa Verity, Monzo
 • Sarah Melvin, BlackRock
 • Tom Riley, Nationwide.

Cadeirydd: Sacha Romanovitch OBE, Fair4All Finance

 • Carmel Morris, Irish League of Credit Unions
 • Charlotte Anscombe, Welsh Government
 • Damon Gibbons, Centre for Responsible Credit
 • Dermott O’Neil, Scottish League of Credit Unions
 • Jag Bassi, Nationwide
 • Jamie Grier Turn2Us
 • Lee Healey, Income Max
 • Megan Peat, Nat West
 • Muna Yassin, Fair Money Advice
 • Niall Alexander, Carnegie Trust UK / Scottish Affordable Credit Action Group
 • Robert Kelly, Association of British Credit Unions (ABCUL)
 • Theodora Hadjimichael, Responsible Finance.

 

 

Cadeirydd: Ben Page, Ipsos MORI

 • Angel Serrano, Barclaycard
 • Bill Hudson, ACE Credit Union
 • Carole King, Provident Financial
 • Douglas White, Carnegie UK Trust
 • James Jones, Experian
 • Katie Walley, Asda
 • Pantelis Solomon, Behavioural Insight Team
 • Peter Tutton, StepChange
 • Philip Sheehy, RBS/Natwest
 • Robert Kelly, ABCUL
 • Scott Kennerley, The Consumer Council
 • Tom Lake, Fair4All Finance.

Cadeirydd: Sir Hector Sants, Money and Pensions Service

 • Alex Maven-Hazelton, Lloyds Banking Group
 • Anna Hall, Citizens Advice
 • Britta Rinaldi, HM Treasury
 • Chilli Reid, Advice UK
 • Fran Targett, Wales National Advice Network
 • Ian Fiddeman, UK Finance
 • Jane Tully, Money Advice Trust
 • John Fairhurst, PayPlan
 • Lindsey Poole, Advice Services Alliance
 • Neil Taylor, RBS
 • Nisha Darby, FCA
 • Patricia Mullian, Department for Communities NI
 • Paul Neave, Welsh Government
 • Rachel O’Connor, Barclays
 • Sinéad Campbell, Advice NI
 • Vikki Brownridge, StepChange
 • Will Atkinson, Finance & Leasing Association
 • Yvonne MacDermid OBE, Money Advice Scotland.

Cadeirydd: Professor Dame Carol Black, Centre for Ageing Better

 • Dr Ben Maruthappa, CERA
 • Chris Brooks, Age UK
 • Eddie Lynch, Commissioner for Older People, Northern Ireland
 • George Jones, Older People’s Commissioner for Wales
 • Kelly Greig, Irwin Mitchell
 • Peter Glancy, Scottish Widows
 • Rachel Neaman, DigitalAgenda
 • Rob Yuille, Association of British Insurers
 • Stephen Lowe, Just Group plc
 • Tim Henderson, Generational Wealth Management
 • Toni Clark, HMRC.

Cadeirydd: Emma Douglas, Legal & General Investment Management

 • Alistair McQueen, Aviva plc
 • Mike Douglas, Age Scotland
 • Jo Hill, The Pensions Regulator
 • Nigel Peaple, PLSA
 • Renny Biggins, TISA
 • Sarah Luheshi, Pensions Policy Institute
 • Sheila Mitchell, Public Health England
 • Shri Krishnansen, Smart Pension
 • Vince Franklin, Quietroom
 • Zoe Alexander, NEST.

Cadeirydd: Jackie Leiper, Lloyds Banking Group

 • Anna Lane, Wisdom Council
 • David Holton, EY
 • Eylisia McCaffrey, Government Equalities Office
 • Grace Brownfield, Money Advice Trust
 • Helen Antoniazzi, Chwarae Teg
 • Jane Portas, Insuring Women’s Futures/6 Moments That Matter
 • Jerry During and team, Money A+E
 • Dr Nicola Sharp-Jeffs OBE, Surviving Economic Abuse
 • Selina Falvius, Black Girl Finance
 • Tanvi Gokhale, Lloyds Banking Group
 • Yvonne Braun, Association of British Insurers (ABI).

Cadeirydd: Paul Farmer, Mind

 • Adrian Nicholas, Hafal Wales
 • Alexandra Frean, Starling Bank
 • Conor D’Arcy, Money and Mental Health Policy Institute
 • Dawn Kirsopp, Citizens Advice
 • Frances Simpson, Support in Mind Scotland
 • Gregor Henderson, Public Health England
 • James Sanderson, NHS England 
 • Jed Boardman, Royal College of Psychiatrists
 • Jemma Waters, Lloyds Banking Group
 • Michele Loughran, Mindwise Northern Ireland
 • Nadine Warburton, Split the Bills
 • Neil Gallimore, Barclaycard
 • Poppy Jaman OBE, City and Mental Health Alliance
 • Sarah Murphy, Rethink Mental Illness and Mental Health UK. 

Cadeirydd: Sacha Romanovitch OBE, Fair4All Finance

 • Ashley Price, Yorkshire Building Society
 • Charmian Love, B Lab UK
 • CJ Green, BraveGoose
 • Debi O’Donovan, Reward and Employee Benefits Association (REBA)
 • Gary Dewin, Co-op Group
 • Gemma Godfrey, Times
 • Jack Jones, Trade Unions Congress (TUC)
 • Dame Jayne Anne Gadhia, Salesforce
 • Matthew Taylor, RSA
 • Michael Mealing, Federation of Small Businesses
 • Nick Roberts, Travis Perkins
 • Robin Fieth, Building Societies Association
 • Rosemary Lemon, Hays
 • Sian Williams, Toynbee Hall
 • Taha Coburn-Kutay, UK Asian Business Council.

Ymholiadau’r cyfryngau

Am ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â: Swyddfa’r Wasg MaPS: 

020 8132 5284Yn agor mewn ffenestr newydd

media@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd