Datganiad i’r wasg

Gallwch ddod o hyd i ddatganiadau blaenorol i’r wasg ar bynciau gan gynnwys cyllidebu, cynilo, dyled a benthyg, pensiynau ac addysg ariannol.

Mae swyddfa’r wasg y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn darparu adnodd canolig ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau.