Tîm Arweiniad Gweithredol

Mae'r Tîm Arwain Gweithredol yn sicrhau bod ein strategaeth o ddydd i ddydd yn cyd-fynd â gweledigaeth a phwrpas MaPS: i helpu pobl i wneud y gorau o'u harian a'u pensiynau.

Caroline Siarkiewicz

Prif Weithredwr

Mal Singh

Prif Swyddog Ariannol

Steven Corbett

Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth

Mark Gray

Prif Swyddog Risg

Jamey Johnson

Prif Swyddog Gweithredol

Jenny Liebenberg

Cyfarwyddwr Pobl, Sgiliau a Diwylliant