Steven Corbett

Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth      

Steven Corbett yw Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Mae gan Steven dros 20 mlynedd o brofiad ym maes TG a thechnoleg ar draws ystod o ddiwydiannau. Dechreuodd yn telathrebu R&D gyda BT, integreiddio technolegau ac adeiladu atebion arloesol byd-eang gyda chwmnïau yn Ewrop a'r Unol Daleithiau. Yn dilyn hynny, symudodd i ymgynghori ar ei liwt ei hun o fewn gwasanaethau ariannol ac yn y pen draw, daeth i redeg Life and Pensions IT Aviva ac yna eu trawsnewidiad awtomeiddio byd-eang.

Yn fwy diweddar, ymunodd â bwrdd busnes llwyddiannus yn y sector rheoli cyfleusterau fel Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO) gan greu a rhedeg cynhyrchion ac apiau newydd a ddefnyddir gan rai o'r brandiau mwyaf yn y DU. Sefydlodd berthynas newydd gyda phrifysgolion i recriwtio graddedigion PhD a MSc i greu caledwedd oedd yn aros am batent a datrysiadau ar gyfer lleihau costau ynni a gwella cynaliadwyedd amgylcheddol. Cafodd y cwmni ei gydnabod gyda Gwobr y Frenhines am Arloesedd ac roedd yn enillydd yng Ngwobr CIO 100.