Cysylltu â ni

Isod, gallwch ddod o hyd i wybodaeth gyswllt ar gyfer ymholiadau cyhoeddus neu gyfryngau cyffredinol, i wneud cwyn neu ofyn am fynediad at wybodaeth bersonol.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau'r cyfryngau (newyddiadurwyr yn unig)

I wneud cwyn

Rydym wedi ymrwymo i helpu pobl i ddeall ac ymgysylltu â'u harian. Os ydych yn anhapus gyda'r gwasanaeth a gawsoch, mae ein Polisi Cwynion – gwybodaeth i achwynwyrYn agor mewn ffenestr newydd (PDF/A, 883KB) yn nodi sut y byddwn yn ymdrin â'ch cwyn.

Ar gyfer unrhyw gwynion eraill, e-bostiwch complaints@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu ysgrifennwch atom yn: Money & Pensions Service, Holborn Centre, 120 Holborn, London, EC1N 2TD.

Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch o fewn pum niwrnod gwaith ac yn ymateb i chi o fewn 20 niwrnod gwaith.

Er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu o'r adborth a gawn, mae ein bwrdd yn cael adroddiadau rheolaidd yn crynhoi unrhyw gwynion a sylwadau a gawsom a'r camau a gymerwn.

Cael mynediad i'ch gwybodaeth

I gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data (DPO) yn uniongyrchol drwy e-bost dpo@maps.org.uk neu drwy'r post at: Swyddog Diogelu Data, Money & Pensions Service, Holborn Centre, 120 Holborn, London, EC1N 2TD.

Fel arall, cwblhewch Gais Am Fynediad At Wybodaeth (SARYn agor mewn ffenestr newydd) (PDF/A, 347KB) a'i dychwelyd atom. Hefyd, gallwch ddarganfod mwy yn ein canllaw am Geisiadau am Fynediad at Wybodaeth (SAR) a'ch hawl i gael mynediad at y pwnc.