Grŵp cynghori i’r Bwrdd

Mae’r grŵp hyn o Uwch Weithredwyr o’r sectorau ariannol, hawliau defnyddwyr, ymchwil a thechnoleg yn cwrdd i sicrhau bod y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn darparu ar ei genhadaeth – sicrhau bod pawb yn gwneud y gorau o’u harian a phensiynau.

Cwrdd ag aelodau’r grŵp

Mae Grŵp cynghori i’r Bwrdd MaPS yn cwrdd pob chwarter i gynghori Bwrdd MaPS wrth iddo fformiwleiddio a gweithredu ei gynllun busnes. Mae’r Grŵp hefyd yn sicrhau bod Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol mor llwyddiannus â phosibl wrth gyflawni ei dargedau deg mlynedd uchelgeisiol, yn enwedig mewn perthynas â’i effaith ar oedolion y DU.

Mae aelodau hefyd yn gweithredu fel cenhadon i’r Strategaeth, ac am ddatblygiad a rhannu arfer da.

Gallwch ddarganfod mwy am bob aelod gan ddewis eu delwedd proffil.