Jean de Fougerolles

Sylfaenydd - Ascension

Jean yw sylfaenydd Ascension ac mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes technoleg, arloesi a menter. Ers 2015, mae wedi arwain tîm Ascension ym mhob penderfyniad buddsoddi ac mae hefyd yn cadw'n brysur trwy gefnogi'r portffolio i raddfa ac ymadael.

Ar ôl cael ei MBA o INSEAD yn 1996, daeth yn Bennaeth Dosbarthu MTV Europe allan o swyddfa Llundain. Yna dechreuodd Jean weithio yn Two Way Media, arloeswyr mewn technoleg ryngweithiol, lle daeth yn Brif Swyddog Gweithredol ac arweiniodd ei werthu i Virgin Media a grŵp ecwiti preifat blaenllaw.

Roedd Jean hefyd yn fuddsoddwr angel cynnar yn Atom Films, a werthwyd yn ddiweddarach i Viacom fel rhan o Atom Entertainment am $ 200 miliwn.