Ein Bwrdd

Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am ddarparu goruchwyliaeth, llywodraethu a chyfeiriad priodol i'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau wrth fynd ar drywydd ei amcanion fel sefydliad.

Prif rolaua chyfrifoldebau’r Bwrdd

  • Cyfeiriad strategol cyffredinol MaPS.
  • Goruchwylio gweithgareddau craidd a strwythur corfforaethol lefel uchel MaPS.
  • Cymeradwyo newidiadau i raddfa a/neu natur y model gweithredu.
  • Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol i gytuno a gweithredu'r Cynllun Corfforaethol.
  • Sefydlu fframweithiau rheoli clir i gefnogi rheoli dangosyddion perfformiad allweddol yn effeithiol, risg, cydymffurfiaeth, dirprwyaethau awdurdod, proses fusnes, polisïau a gweithdrefnau.

Gallwch ddarganfod mwy am bob aelod drwy ddewis eu delwedd proffil.

Sara Weller CBE

Cadeirydd

Alex Heath

Cyfarwyddwr Anweithredol

Caroline Siarkiewicz

Prif Weithredwr

Simon Hamilton

Cyfarwyddwr Anweithredol

Mal Singh

Prif Swyddog Ariannol

Ann Harris OBE, CBFA

Cyfarwyddwr Anweithredol

Monica Kalia

Cyfarwyddwr Anweithredol

Marlene Shiels

Cyfarwyddwr Anweithredol

Gweler Hefyd