Menyw’n gwenu ar ei phen ei hun mewn caffi yn defnyddio cliniadur

Swyddfa’r wasg

Mae swyddfa’r wasg y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn darparu adnodd canolig ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau.

Oriau agor Swyddfa’r Wasg

Mae swyddfa’r wasg MaPS ar agor o 8am i 6.30pm ar ddyddiau’r wythnos. Y tu allan i’r oriau yma, mae swyddfa’r wasg ar gael dros y ffôn ar gyfer ymholiadau newyddiadurol brys yn unig. Bydd unrhyw ymholiadau nad ydynt ar frys yn cael eu hateb y diwrnod busnes nesaf.

E-bostiwch ni: media@maps.org.uk neu ffoniwch  020 8132 5284Yn agor mewn ffenestr newydd

Ar gyfer ymholiadau newyddiadurol

Ffoniwch: 020 8045 4201Yn agor mewn ffenestr newydd

E-bostiwch ni: media@maps.org.uk

Yn anffodus, ni allwn dderbyn ymholiadau gwerthu a marchnata ac ni fedrwn eich trosglwyddo at y switsfwrdd.

Ein harbenigedd

Gallwn ddarparu gwybodaeth a sylwebaeth ar bynciau gan gynnwys:

  • Cyllidebu
  • Cynilo
  • Dyled a benthyg
  • Pensiynau
  • Dysgu plant a phobl ifanc am arian
  • Lles ariannol
  • Sut i siarad am arian
  • Arweiniad arian cyffredinol

Am wybodaeth bellach neu ar gyfer pynciau eraill, e-bostiwch media@maps.prg.uk

Am y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi cyflwyno wythnos benodol o weithgareddau i hyrwyddo sgyrsiau am arian. Ymestynnodd Wythnos Siarad Arian at dros 15 miliwn o bobl yn 2021. Eleni, bydd yyr wythnos ym mis Tachwedd. Hoffem eich gwahodd i fod yn rhan o’r sgwrs. E-bostiwch ni: media@maps.org.uk neu ffoniwch  020 8132 5284Yn agor mewn ffenestr newydd.

Adnoddau defnyddiol