Helen Undy

Prif Weithredwr - Money and Mental Health Policy Institute

 

Helen yw Prif Weithredwr y Money and Mental Health Policy Institute, yr elusen ymchwil a sefydlwyd gan Martin Lewis i ddeall yn well a mynd i'r afael â'r cysylltiad rhwng problemau ariannol a phroblemau iechyd meddwl.

Ers ei sefydlu yn 2016, mae'r elusen wedi dod yn llais blaenllaw ar faterion o ddyled i wariant byrbwyll, gwasanaethau iechyd meddwl, diogelu defnyddwyr a'r potensial ar gyfer data mawr a bancio agored i gwsmeriaid bregus. Roedd Helen yn rhan greiddiol o’r tîm sefydlu yn Money and Mental Health, gan redeg cyfathrebu a gwaith dylanwadu’r sefydliad cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol.

Yn flaenorol, arweiniodd Helen bolisi ac ymgyrchoedd Mind ar iechyd meddwl cyhoeddus a gofal cymdeithasol, yn ogystal â gweithio i nifer o wahanol sefydliadau trydydd sector ac yn y Senedd.

Mae Helen yn eistedd ar y Grŵp Cynghori i Fwrdd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Fforwm Polisi Cynhwysiant Ariannol y Llywodraeth, Grŵp Ymgynghori Defnyddwyr Cyllid y DU a’r Bwrdd Ymgynghori ar gyfer Elusen atal hunanladdiad Jonathan’s Voice.