Helen Milner OBE

Prif Weithredwr y Grŵp – Good Things Foundation

Mae gan Helen dros 30 mlynedd o brofiad o weithio ac arwain mewn sefydliadau blaenllaw yn creu ac yn darparu addysg dros ac am y rhyngrwyd. Hi yw Prif Weithredwr y Grŵp ar gyfer Good Things Group yn y DU ac Awstralia.

Dyfarnwyd OBE i Helen am wasanaethau i gynhwysiant digidol yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2015. Yn 2017 enillodd deitl Arweinydd Digidol y Flwyddyn (DU) ac fe’i henwyd gan Computer Weekly fel y 13eg person mwyaf dylanwadol yn TG y DU yn 2019.

Gan weithio gyda Senedd Prydain, roedd Helen yn aelod o Gomisiwn Democratiaeth Ddigidol y Llefarydd ac yn gynghorydd ar ymgysylltiad digidol i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Mae hi'n aelod o Fwrdd FutureDotNow.