Bernie Hickman

 

Bernie Hickman yw Prif Swyddog Gweithredol Legal & General Retail, sy'n gyfrifol am yr holl fusnesau manwerthu, gweithle a thechnoleg ariannol o fewn Legal & General. Mae'r adran Manwerthu’n cwrdd ag anghenion arbedion, amddiffyn, morgais ac ymddeoliad 12 miliwn o ddeiliaid polisi manwerthu ac aelodau yn y gweithle.

Ymunodd Bernie â Legal & General yn 1998 o’r Commercial Union (nawr yn Aviva). Rhwng 2005 a 2010 ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Diogelu Manwerthu. Daeth yn MD o Ymddeoliad Manwerthu yn 2014 a chyd-sylfaenydd Prif Swyddog Gweithredol Legal & General Home Finance yn 2015, pan arweiniodd fynediad y grŵp i’r farchnad morgeisi oes. Rhwng 2017 a 2021, roedd Bernie yn Brif Swyddog Gweithredol Legal & General Insurance, yn gyfrifol am y busnesau yswiriant a thechnoleg ariannol yn y DU ac UDA.