Asesh Sarkar

Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Byd-eang Cyllid Cyflog

Asesh yw Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Byd-eang Salary Finance, a Chadeirydd Ymddiriedolwyr MyBnk.

Mae Salary Finance yn blatfform lles ariannol gweithwyr byd-eang, sy'n darparu buddion gweithwyr sy'n gysylltiedig â chyflog, gan gynnwys cynilion, benthyciadau, datblygiadau, yswiriant ac addysg ariannol. Mae'r platfform yn cyrraedd 15M o weithwyr ledled y DU a'r Unol Daleithiau a dyma'r 19fed cwmni technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn y DU (Deloitte Fast 50) a’r 44ydd cwmni technoleg sy'n tyfu gyflymaf yn Ewrop (FT 1000). Mae Salary Finance (y DU a'r Unol Daleithiau) yn cyflogi 400 o bobl mewn 3 gwlad ac mae dros £100 miliwn wedi’i fuddsoddi i gefnogi ei dwf gan Legal and General, Goldman Sachs, Experian a Blenheim Chalcot.

MyBnk yw elusen addysg ariannol fwyaf y DU sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc a bregus, mae MyBnk wedi helpu i wella bywydau 300,000 o bobl ifanc, mewn cydweithrediad â dros 1,000 o ysgolion a 100 o gynghorau.

Y tu allan i'r gwaith, mae Asesh yn briod â Somita, Llawfeddyg GIG, ac mae ganddynt ddau fab, Ayush ac Aarav.