Gary Dewin

Ar ôl ymgymryd â rolau amrywiol yn y diwydiant gwasanaethau ariannol, ymunodd Gary â'r Co-operative Group yn 2004, un o gydweithfeydd defnyddwyr mwyaf y byd. Fel Cyfarwyddwr Pobl sy’n gyfrifol am bensiynau, gwobrau, lles, cysylltiadau gweithwyr a pholisi ar draws y sefydliad, mae Gary wedi cael y cyfle i ddarparu ystod gynhwysfawr ac esblygol o fuddion a gwasanaethau i ddiwallu anghenion gweithlu amrywiol.

Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer busnes cynllunio angladdau’r Co-op ac yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith ysgol a chymunedol gydag ysgolion uwchradd yng nghanol y ddinas.

Defnyddiodd Gary ei brofiad helaeth i gyfrannu at ddatblygiad cynnar Strategaeth y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn y DU ar gyfer lles ariannol y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.