Matt Hammerstein

Prif Swyddog Gweithredol – Barclays Bank UK

 

Mae Matt Hammerstein wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol Barclays Bank UK ers mis Ebrill 2019, yn delio â bancio manwerthu, bancio busnes, Barclaycard, cynilion, buddsoddiadau a rheoli cyfoeth.

Cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol, roedd Matt yn bennaeth benthyca manwerthu yn cwmpasu'r busnesau benthyca gwarantedig a heb eu gwarantu.

Ymunodd Matt â Barclays yn 2004 fel Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth, cyn mynd ymlaen yn ddiweddarach i fod yn Bennaeth Grŵp Staff. Cyn Barclays, roedd yn Uwch Ymgynghorydd Rheoli yn Marakon Associates lle bu’n gweithio am 12 mlynedd yn y sectorau gwasanaethau ariannol, cynhyrchion defnyddwyr ac ynni yng Nghyfandiroedd America ac Ewrop.