Tudalen 1/6

Gwybod ffiniau eich rôl

Am y rhan hon o’ch arweiniad arian

Mae angen i chi ddeall yr holl ffyrdd gallwch helpu eich cwsmeriaid yn glir wrth gael sgyrsiau arian gyda nhw. Ond byddwch eisiau osgoi rhoi cyngor ariannol, gan fod hwn yn weithred reoleiddiedig a ddarperir gan arbenigwyr cymwysedig. Bydd gan eich sefydliad rheolau ar hwn hefyd.

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych am roi arweiniad diogel, effeithiol

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.