Datganiad y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ar farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

Cyhoeddwyd ar:

“Ar ran fy nghydweithwyr yn MaPS, estynnaf fy meddyliau a’m cydymdeimlad i’r Teulu Brenhinol. Fe wnaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines gyffwrdd â bywydau cymaint o bobl ledled y byd yn ystod ei theyrnasiad o 70 mlynedd ac mae wedi bod yn was ymroddedig i’w phobl.”

Caroline Siarkiewicz

Prif Swyddog Gweithredol, Gwasanaeth Arian a Phensiynau

– ENDS –