Jamey Johnson

Prif Swyddog Gweithredol

Jamey Johnson yw'r Prif Swyddog Gweithredol (COO) yn y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS). Mae'n gyfrifol am ddarparu ein gwasanaethau dyled, arian a phensiynau.

Mae Jamey ar secondiad i MaPS o'r Gwasanaeth Sifil,  ac mae Jamey wedi cael nifer o uwch-rolau gweithrediadau. Yn fwyaf diweddar roedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Cenedlaethol Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU lle arweiniodd weithrediad canolfan gyswllt fwyaf y DU sy'n gyfrifol am olrhain cyswllt, olrhain rhyngwladol a chymorth profi trwy'r pandemig Covid-19.

Yn flaenorol, Jamey oedd Prif Swyddog Pension Wise, un o'r sefydliadau rhagflaenol a ffurfiodd MaPS. Roedd yn Gyfarwyddwr Canolfannau Cyswllt Byd-eang ar gyfer Fisas y DU a Mewnfudo yn arwain gweithrediad 24/7 mewn 14 iaith a oedd yn delio â chysylltiadau o bob rhan o’r byd. Fel Pennaeth ActionFraud yn y Swyddfa Gartref sefydlodd y gwasanaeth adrodd canolog ar gyfer twyll a seiberdroseddu.

Dechreuodd Jamey ei yrfa yn y sector preifat yn Cable and Wireless a bu hefyd yn gweithio i sefydliadau allanoli cyn ymuno â'r Pensions Regulator i arwain eu timau risg pen blaen. Cwblhaodd ei radd mewn arweinyddiaeth a rheolaeth yn y Brifysgol Agored ac mae wedi graddio yn y Cynllun Uwch Arweinwyr y Gwasanaeth Sifil.