Helen Dean

CEO – NEST Corporation

Mae gan Helen ddiddordeb hirsefydlog mewn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau ariannol a hyrwyddo gwydnwch ariannol. Gan weithio yn DWP roedd hi'n un o benseiri rhaglen gofrestru awtomatig y DU ac yn ffigwr blaenllaw wrth sefydlu'r National Employment Savings Trust (NEST).

Ers 2015, Helen yw Prif Swyddog Gweithredol NEST, gyda mwy na naw miliwn o aelodau, bellach y cynllun pensiwn mwyaf yn y DU.

Mae Helen hefyd yn Ymddiriedolwr ac yn aelod o fwrdd anweithredol yr elusen ddyled StepChange, yn Llywodraethwr Sefydliad Polisi Pensions y DU, ac yn aelod o Gyngor Cynghorwyr Ysgolhaig yn y Ganolfan Mentrau Recriwtio, Prifysgol Georgetown yn Washington.