Phil Andrew

CEO – StepChange

 

Mae gan Phil dros 25 mlynedd o brofiad amrywiol fel Cadeirydd, Prif Swyddog Gweithredol, CFO, NED a Thrysorydd mewn sefydliadau sy’n eiddo i’r llywodraeth, cwmnïau o’r radd flaenaf, ac elusennau yn y DU, Iwerddon, Rwsia, Ffrainc ac Asia.

Mae'n Gyfrifydd Siartredig, yn drysorydd cymwys ac yn Farchnatwr Siartredig. Cyn ymuno â StepChange roedd Phil yn Brif Swyddog Gweithredol Working Links a chyn hynny’n CFO, Sodexo UK & Ireland a Phrif Swyddog Gweithredol, Sodexo Justice Services.

Mae Phil yn Is-gadeirydd Cymdeithas Tai Raven a chyn hynny, bu’n Gadeirydd  Sefydliad Breck, elusen ymwybyddiaeth diogelwch ar-lein.

Ymunodd Phil â Grŵp Cynghori MaPS yn Hydref 2021.