Richard Collier-Keywood

Cadeirydd - Fair4All Finance, the School for Social Entrepreneurs

Mae Richard yn gadeirydd ar amryw o sefydliadau: Fair4All Finance (corff cynhwysiant ariannol y DU), the School for Social Entrepreneurs, Humentum (NGO wedi’i seilio yn Washington DC) a New Forest Care (yn darparu gofal ac addysg i blant ag anghenion cymhleth).

Mae’n Bartner mewn Grŵp cynghori strategaeth a hefyd ar Fwrdd CoGo yn Seland Newydd, the Marshall Institute yn yr LSE a St George’s House yn Windsor. Yn flaenorol, roedd Richard yn Is-Gadeirydd Global o PwC o fis Tachwedd 2011 i fis Chwefror 2017 ar ôl gweithio fel Partner Rheoli ers 2008.

Mae Richard yn fargyfreithiwr ac yn Gymrawd Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr.