Ann Harris OBE, CPFA

Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Cyn ymuno â bwrdd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, roedd Ann yn Gadeirydd ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Cyn hynny, bu'n gweithio am 40 mlynedd fel gwas sifil, gan gynnal rolau Uwch Wasanaeth Sifil ym maes cyllid a rheoli rhaglenni. Cafodd Ann OBE yn 2009, am ei gwasanaethau i Adran Gwaith a Phensiynau'r DWP. Mae rolau Ann y tu allan i Wasanaeth Arian a Phensiynau yn cynnwys Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ar gyfer Gwaith Cymdeithasol Lloegr a Gwasanaethau Busnesau Amddiffyn.