Caroline Siarkiewicz

Prif Swyddog Gweithredol

Cyn ei rôl fel Prif Swyddog Gweithredol y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS), roedd Caroline Siarkiewicz yn Brif Swyddog Gweithredol Dros Dro, ac yn ystod y cyfnod hwnnw yn y sefydliad datblygodd a chyhoeddodd Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol.

Fel y cyn-Gyfarwyddwr Partneriaethau a Chomisiynu, cynhaliodd Caroline rôl Bwrdd rheoli gweithredol gyda'r cyfrifoldeb cyffredinol am berthynas MaPS â phartneriaid ledled y DU, ac am arweiniad arian a gweithrediadau cyngor ar ddyledion gyda chyllideb gomisiynu o tua £50m y flwyddyn.

Cyn hynny, roedd Caroline yn Bennaeth Cyngor ar Ddyled y DU yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, roedd yn aelod o'r tîm arweinyddiaeth weithredol oedd yn arwain y gwaith o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio gyda'r sector cyngor ar ddyledion. Mae Caroline wedi sefydlu perthnasoedd gwaith cryf gyda rhanddeiliaid ac, yn gweithio ar y cyd, mae wedi bod yn llwyddiannus wrth ddatblygu a gweithredu newid ar draws y sector gyda'r nod o wella canlyniadau cwsmeriaid.

Cyn hyn, roedd Caroline hefyd yn Brif Weithredwr y Sefydliad Cynghorwyr Arian, lle datblygodd gymhwyster proffesiynol newydd ar gyfer cynghorwyr a chychwyn strategaeth pum mlynedd a ddyblodd aelodaeth a chynyddu refeniw yn sylweddol.