Ein gweledigaeth: 'Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau'

Cyflwyno’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a sefydlwyd ar ddechrau 2019, ac mae hefyd yn ymgysylltu â Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Cymorth i bawb

Arweiniad arian a phensiynau diduedd, wedi’u cefnogi gan y llywodraeth ac yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio. 0800 138 0555

Darganfyddwch fwy

Partnerwch gyda ni

Gweithiwch gyda ni a defnyddiwch ein cynnwys a’n gwasanaethau rhad ac am ddim i helpu’ch cwsmeriaid i wella eu lles ariannol.

Darllenwch fwy am yr hyn sydd ar gael

Ein cenhadaeth

Rydym yn helpu pobl – yn enwedig y sawl sydd â’r angen mwyaf – i wella’u lles ariannol ac i adeiladu dyfodol gwell, mwy hyderus. Gan gydweithio ledled y DU, rydym yn sicrhau y gall cwsmeriaid gyrchu arweiniad ar arian a phensiynau a chyngor ar ddyledion o safon uchel ar hyd eu bywydau, sut a phryd y mae eu hangen arnynt.

Mwy amdanom ni

Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol

Mae Strategaeth y DU yn fframwaith deng mlynedd a fydd yn helpu i gwrdd â’r weledigaeth o bawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau.

Darganfyddwch fwy

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.

Mwy am ein gwaith

Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol