Tudalen 2/6

Cyfeirio eich cwsmeriaid

Am y rhan hon o’ch arweiniad arian

Mae angen i chi roi gwybodaeth ddiduedd a chyfredol i’ch cwsmeriaid pan maent ei angen. Weithiau byddwch yn eu cyfeirio at bobl eraill am help na allwch ei ddarparu. Efallai bod gan eich sefydliad polisi mae angen i chi ei ddilyn?

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi am eich ffynonellau o wybodaeth arweiniad arian ac wrth gyfeirio eich cwsmeriaid i rywle arall

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.