Tudalen 3/6

Meithrin perthnasoedd trwy sgiliau personol

Am y rhan o’ch arweiniad arian

Mae angen i chi allu empatheiddio gyda sefyllfaoedd eich cwsmeriaid, a meithrinperthnasoedd cefnogol. Mae pawb yn wahanol ac efallai na fydd eu hanghenion yn amlwg, felly mae eich sgiliau personol yn allweddol i ddarparu’r arweiniad arian cywir ar gyfer pob cwsmer..

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi wrth feithrin perthnasoedd cefnogol gyda chwsmeriaid

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.