Tudalen 4/6

Parhau i wella

Am y rhan hon o’ch arweiniad arian

Fel pobl broffesiynol eraill, rydych angen cyfleoedd i wella’r hyn rydych yn ei wneud yn eich rôl yn barhaus wrth roi arweiniad arian. Gall hwn cynnwys cyrsiau hyfforddiant neu CPD, cael amser am hunan-fyfyrio, a dysgu gan eraill sydd hefyd yn rhoi arweiniad arian.

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi yn eich gallu i wella eich arweiniad arian yn barhaus

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.