Tudalen 5/6

Gofalu amdanoch chi’ch hun

Am y rhan hon o’ch arweiniad arian

Am y rhan hon o’ch Mae darparu arweiniad arian yn heriol, gyda straeniau a phwysau, cyfnodau anodd a chyfnodau da. Mae eich lles yn hanfodol. Ni allwch ofalu am bobl eraill os nad ydych yn gofalu amdanoch chi’ch hun.arweiniad arian.

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi wrth ofalu am eich lles

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.