Tudalen 6/6

Archwilio eich rôl ymhellach

Am y rhan o’ch arweiniad arian

Mae’n debygol nad yw holl ehangder a dyfnder arweiniad arian i gyd yn berthnasol i’ch rôl. Mae angen i chi deimlo’n sicr am ba agweddau rydych ac nad ydych yn gyfrifol amdanynt. Mae ein rhaglen yma i’ch cefnogi gyda hwn, yn enwedig gyda’r Fframwaith Cymwyseddau Arweiniad Arian.

Dewiswch y datganiad sy’n disgrifio orau pa mor hyderus rydych chi’n teimlo am y sgiliau a gwybodaeth y mae angen arnoch i ddarparu arweiniad arian diogel ac effeithiol

Rhaid i chi ddewis opsiwn isod sy'n disgrifio orau eich agwedd wrth roi arweiniad i gwsmeriaid.