Dyn mewn ffatri yn chwerthin

Cyfeirio at ein canllaw diduedd am ddim

Ffordd gyflym i ddechrau adeiladu lles ariannol yn eich gweithle yw cynnwys dolenni i’n canllaw arian a phensiynau ar eich mewnrwyd a chyfathrebu mewnol.

HelpwrArian

Mae HelpwrArian yn cynnig amrywiaeth o ganllawiau ariannol teclynnau a chyfrifianellau i wella cyllid personol, gan gynnwys Hwb Costau BywYn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys:

 • Cynnwys Cymraeg a Saesneg
 • ar-lein
 • canllawiau printiedig, hefyd ar gael yn Braille, fformatau print bras a sain
 • webchat
 • WhatsApp
 • dros y ffôn
 • chyngor ar ddyledion am ddim dros y ffôn ac wyneb yn wyneb trwy’r sefydliadau rydyn ni’n eu hariannu.

Mae HelpwrArian yma i'ch helpu chi i symud ymlaen gyda bywyd. Yma i dorri trwy'r jargon a chymhlethdod, esbonio’r hyn sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwch ei wneud. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth, gyda chymorth diduedd am ddim sy'n gyflym i'w ddarganfod, yn hawdd ei ddefnyddio ac wedi’i gefnogi gan y llywodraeth.

Beth bynnag yw’ch amgylchiadau, mae HelpwrArian wrth eich ochr. Ar-lein a thros y ffôn, byddwch yn cael arweiniad ariannol a phensiynau clir. Gallwn hefyd eich cyfeirio at wasanaethau y gellir ymddiried ynddynt, os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch.

Arweiniad pensiynau: 0800 011 3797Yn agor mewn ffenestr newydd

Arweiniad ariannol: 0800 138 7777Yn agor mewn ffenestr newydd

Rhwydwaith Arweinwyr Arian

Mae’n rhwydwaith yn dwyn ynghyd rai o ddarparwyr cyngor dyledion mwyaf adnabyddus y wlad fel y gallwch gyrchu cyngor ar ddyledion am ddim, cyfrinachol ac annibynnol ar unwaith. Nid oes angen i chi dalu am y cyngor rydych yn ei dderbyn, ac nid yw siarad â ni yn effeithio ar eich statws credyd.

Ewch i’r Rhwydwaith Arweinwyr ArianYn agor mewn ffenestr newydd

Os nad ydych yn byw yn Lloegr, gallwch dal i fuddio o gyngor ar ddyledion trwy’r Teclyn Lleolwr Cyngor ar DdyledionYn agor mewn ffenestr newydd

Dosbarthu ein canllawiau printiedig

Ffordd arall o rannu ein canllawiau â’ch gweithwyr yw dosbarthu ein canllawiau printiedig am ddim.

Gall busnesau preifat archebu 2,000 o gopïau o bob un o’n canllawiau am ddim y flwyddyn.

Gall cyflogwyr dielw a’r sector cyhoeddus archebu copïau diderfyn.

Ymhlith y pynciau yn y canllawiau HelpwrArian hyn mae:

 • rheoli arian
 • pensiynau
 • cynilion
 • diswyddo
 • defnyddio undebau credyd
 • cyfrif banc sylfaenol
 • cael morgais
 • problemau morgais, a
 • rhyddhau ecwiti.

Mae canllawiau ar gael mewn fformatau Saesneg, Cymraeg, Braille, print bras a sain.

Archebwch eich canllawiauYn agor mewn ffenestr newydd ar wefan HelpwrArian.

Dysgwch fwy am gyfeirio atom a defnyddio ein logosYn agor mewn ffenestr newydd

Rhoi gwybod am a chefnogaeth 

Byddwn yn darparu dolen personol i chi a fydd yn caniatáu inni fonitro faint o'ch gweithwyr sy'n ymweld â ni o'ch cyfathrebiadau mewnol. Byddwn yn hapus i rannu'r wybodaeth hon â'ch sefydliad.

Methu dod o hyd i'r canllawiau rydych chi am gysylltu gyfeirio iddynt? Cysylltwch â'n tîm partneriaethau