Fframwaith Cymhwysedd: buddsoddiadau

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

7. Buddsoddiadau

This domain is about issues relating to investments, including: risk versus reward; different types of investment product; trader funds; shares; investment charges; sources of detailed information; scams. The domain comprises Tiers 1, 2 and 3. 

Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o lle mae’r ffiniau rheoledig ac nad ydych yn mynd y tu hwnt iddynt (cyfeiriwch at Adran D ‘Ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi’ ar disgrifiad o gyngor). Dylai'r arweiniad ddarparu gwybodaeth a/neu opsiynau ar ddewis y cwsmeriaid o ran buddsoddiad (e.e. cronfeydd masnachwyr, cyfranddaliadau ac ati), heb wneud argymhelliad penodol. 

7.1.1 Ymwybyddiaeth o beth yw buddsoddi
7.1.2 Ymwybyddiaeth o'r cysyniad neu'r risg yn erbyn y wobr a sut mae hyn yn berthnasol i fuddsoddiadau
7.1.3 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
7.2.1 Gwybodaeth am wahanol fathau o gynhyrchion buddsoddi
7.2.2 Ymwybyddiaeth o egwyddorion buddsoddi
7.2.3 Ymwybyddiaeth o gronfeydd masnachwyr
7.2.4 Ymwybyddiaeth o beth yw 'cyfranddaliadau’
7.2.5 Ymwybyddiaeth o reolau defnyddio Cyfrifon Cynilion Unigol (ISAs)
7.2.6 Ymwybyddiaeth o'r arfer o 'lapio buddsoddiadau'
7.2.7 Awareness of the practice of ‘wrapping investments’
7.3.1 Gwybodaeth am gynhyrchion rheoleiddiedig a heb eu rheoleiddio
7.3.2 Gwybodaeth am ddosbarthiadau asedau ac arallgyfeirio
7.3.3 Gwybodaeth am sut mae cyfranddaliadau a buddsoddiadau'n gweithio
7.3.4 Gwybodaeth am wahanol gronfeydd a sut y cânt eu prisio
7.3.5 Gwybodaeth am gostau buddsoddi
7.3.6 Gwybodaeth am ble i gael gwybodaeth fanwl am fuddsoddiadau
7.3.7 Gwybodaeth am y mathau o ffioedd ar gyfer Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol (IfAs)
7.3.7 Gwybodaeth am bwysigrwydd defnyddio IfA

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth buddsoddiadau.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.