Fframwaith Cymhwysedd: cyfeirio cwsmeriaid

Gwybodaeth a chydymffurfiaeth sylfaenol

E. Cyfeirio cwsmeriaid

Rhaid i bob ymarferydd - waeth beth yw rôl y swydd - allu cael gwybodaeth syml, ffeithiol gan y cwsmer er mwyn eu cyfeirio at ffynonellau cymorth, cyngor neu wybodaeth bellach. 

Cael gwybodaeth

E1

Ymwybyddiaeth o:

  • Gwahanol resymau sydd gan gwsmeriaid dros geisio gwybodaeth.
  • Y math o wybodaeth neu feysydd y gellir gofyn am gymorth (e.e. dyled, benthyca, lles a budd-daliadau).
  • Y pwysigrwydd o weithredu'n amserol.

 

Gofynnwch gwestiynau sylfaenol i gael gwybodaeth am amgylchiadau'r cwsmer.

Cyfeirio

E2

  • Cyfeirio'r cwsmer at ffynonellau priodol o wybodaeth neu gefnogaeth bellach, yn unol â gweithdrefnau sefydliadol.

  • Lle mae peryglon yn cael eu nodi, rhybuddio, neu gyfeirio cwsmeriaid i'r awdurdodau priodol (e.e. yr heddlu, banc bwyd, llochesi) - yn unol â pholisi eich sefydliad eich hun.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

 

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth..