Fframwaith Cymhwysedd: trethiant

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

8. Trethiant

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â threthi, gan gynnwys: cyfathrebu â Chyllid a Thollau EF; treth incwm; bandiau treth a lwfansau personol; treth enillion cyfalaf; treth etifeddiaeth; treth stamp; cyflogaeth a hunangyflogaeth; ffynonellau cefnogaeth; sgamiau. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1, 2 a 3.

8.1.1 Gwybod bod problem – ymwybyddiaeth a chyfeirio at ffynonellau a gwybodaeth berthnasol (e.e. i wefannau ac i wefan CThEM ac ati)
8.1.2 Ymwybyddiaeth o gyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â threth gan CThEM
8.1.3 Ymwybyddiaeth o fandiau treth ac o lwfansau personol (e.e. lwfans pobl briod)
8.1.4 Ymwybyddiaeth o lwfansau cynilo
8.1.5 Ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â threth incwm, treth ar enillion cyfalaf a threth etifeddiant
8.1.6 Ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng cyflogaeth a hunangyflogaeth
8.1.7 Cyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau gwybodaeth priodol ar drethiant
8.1.8 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
8.2.1 Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â threth gan CThEM
8.2.2 Gwybodaeth am gyfrifiadau treth ar enillion cyfalaf a pha dreth y dylai'r cwsmer ei thalu
8.2.3 Gwybodaeth am sut mae bandiau treth yn gweithio ac o lwfansau personol (e.e. lwfans person priod)
8.2.4 Gwybodaeth am y dreth stamp/treth trafodiadau tir
8.2.5 Gwybodaeth am reolau'n newid
8.2.6 Gwybodaeth am sut mae lwfansau cynilo yn rhyngweithio
8.2.7 Gwybodaeth am faterion yn ymwneud â threth incwm, treth ar enillion cyfalaf a threth etifeddiant
8.2.8 Gwybodaeth am y gwahaniaethau rhwng cyflogaeth a hunangyflogaeth
8.3.1 Gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o ganlyniadau cyfathrebiadau sy'n gysylltiedig â threth gan CThEM

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth treth.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.